ภาพกิจกรรม


นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี

โพสต์17 มี.ค. 2563 03:29โดยชำนิ นุ่มสุข

        เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และบุคลากร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลูกเสือของสโมสรลูกเสือห้วยขาแข้ง ให้การต้อนรับ

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ “Sight for Kids”

โพสต์18 ธ.ค. 2562 19:29โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ “Sight for Kids”
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ สพป. อุทัยธานี เขต ๑
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานในพิธี

     

     

พิธีเปิดงานกีฬาโรงเรียนกลุ่มสว่างอารมณ์ ๑

โพสต์18 ธ.ค. 2562 19:06โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

พิธีเปิดงานกีฬาโรงเรียนกลุ่มสว่างอารมณ์ กลุ่ม ๑ โดยจะมีการจัดงานกีฬาที่โรงเรียนบ้านคลองข่อย
ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

การประชุมคณะกรรมการที่พักนักกีฬา

โพสต์28 ต.ค. 2562 19:46โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

วันที่  28  ตุลาคม  2562  เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่พักนักกีฬา 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ห้องประชุมสะแกกรัง 1

มอบเกียรติบัตร อย. น้อย

โพสต์27 ต.ค. 2562 21:30โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2562 01:40 ]

ในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ได้มีการมอบเกียรติบัตรต่าง ๆ รวมถึงเกียรติบัตร อย. น้อย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 
โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ท่าน ดร. สุชาติ  กลัดสุข  เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

ประชุมเรื่องรางวัลพระราชทาน

โพสต์24 ต.ค. 2562 20:37โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

การประชุมเรื่องรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๑ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

     

     

     

     


การอบรมคัดกรองนักเรียนยากจน

โพสต์2 ต.ค. 2562 01:18โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2562 02:00 ]

    อบรมคัดกรองนักเรียนยากจน วันที่ 15 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2

     

     

     ประชุมครูดีในดวงใจ

โพสต์29 ก.ย. 2562 19:52โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

    ประชุมคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๗ ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒

กิจกรรมลูกเสือต้านภัย ฯ

โพสต์6 ก.ย. 2562 00:24โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2562 00:26 ]

    ในวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2652 ได้มีกิจกรรมลูกเสือต้านภัยขึ้นที่ค่ายลูกเสือ ฯ โดยในวันที่ 12 ได้มีการทำพิธีเปิด เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัย โดยมี รอง ผอ.สพป.อน.1 ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากยาเสพติด และรู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตโดยไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข

รูปภาพกิจกรรมลูกเสือต้านภัย ฯ

     

     

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


โครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์30 ก.ค. 2562 01:09โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

เด็กหญิงสุภาภรณ์  บ้งนาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนบ้านเนินเคว่า อำเภอทัพทัน    จังหวัดอุทัยธานี

              
     

      

      


รูปภาพประกอบหลังจากเข้าร่วมโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม ก่อนการเข้าร่วมโครงการ ดังไฟล์แนบ

1-10 of 28