การประชุมคณะกรรมการที่พักนักกีฬา

โพสต์28 ต.ค. 2562 19:46โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ
วันที่  28  ตุลาคม  2562  เวลา 14.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่พักนักกีฬา 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ห้องประชุมสะแกกรัง 1

Comments