การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ “Sight for Kids”

โพสต์18 ธ.ค. 2562 19:29โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ
การอบรมวิธีการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ “Sight for Kids”
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ สพป. อุทัยธานี เขต ๑
นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานในพิธี

     

     

Comments