โครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์30 ก.ค. 2562 01:09โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ

เด็กหญิงสุภาภรณ์  บ้งนาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    โรงเรียนบ้านเนินเคว่า อำเภอทัพทัน    จังหวัดอุทัยธานี

              
     

      

      


รูปภาพประกอบหลังจากเข้าร่วมโครงการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
รูปภาพประกอบเพิ่มเติม ก่อนการเข้าร่วมโครงการ ดังไฟล์แนบ
Ċ
ธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ,
30 ก.ค. 2562 01:09
Comments