กิจกรรมลูกเสือต้านภัย ฯ

โพสต์6 ก.ย. 2562 00:24โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2562 00:26 ]
    ในวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2652 ได้มีกิจกรรมลูกเสือต้านภัยขึ้นที่ค่ายลูกเสือ ฯ โดยในวันที่ 12 ได้มีการทำพิธีเปิด เข้าค่ายอบรมลูกเสือต้านภัย โดยมี รอง ผอ.สพป.อน.1 ประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากยาเสพติด และรู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตโดยไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข

รูปภาพกิจกรรมลูกเสือต้านภัย ฯ

     

     

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


Comments