มอบเกียรติบัตร อย. น้อย

โพสต์27 ต.ค. 2562 21:30โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2562 01:40 ]
ในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ได้มีการมอบเกียรติบัตรต่าง ๆ รวมถึงเกียรติบัตร อย. น้อย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ 
โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ท่าน ดร. สุชาติ  กลัดสุข  เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

Comments