นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี

โพสต์17 มี.ค. 2563 03:29โดยชำนิ นุ่มสุข
        เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายประสพชัย  ชาญธัญญกรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และบุคลากร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลูกเสือของสโมสรลูกเสือห้วยขาแข้ง ให้การต้อนรับ

Comments