พิธีเปิดงานกีฬาโรงเรียนกลุ่มสว่างอารมณ์ ๑

โพสต์18 ธ.ค. 2562 19:06โดยธันยธรณ์ ว่องวิกย์การ
พิธีเปิดงานกีฬาโรงเรียนกลุ่มสว่างอารมณ์ กลุ่ม ๑ โดยจะมีการจัดงานกีฬาที่โรงเรียนบ้านคลองข่อย
ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

Comments