ประชาสัมพันธ์


การให้บริการ

โพสต์3 พ.ย. 2559 00:24โดยสุนทรี นวกุล   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2559 03:39 ]

การให้บริการงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  
รับมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลฯ

โพสต์4 ส.ค. 2559 02:58โดยสุนทรี นวกุล

วันที่  3  สิงหาคม  2559  นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 รับมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2559 จากนายวัฒนา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์3 ส.ค. 2559 03:09โดยสุนทรี นวกุล

1 สิงหาคม 2559  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และการกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ.


การรับเงินทุนการศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

โพสต์21 ก.ค. 2559 02:54โดยสุนทรี นวกุล   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 19:51 ]

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในวันที่  14  กรกฎาคม  2559  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมราชาวดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์15 ก.ค. 2559 04:11โดยสุนทรี นวกุล

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุมราชาวดี  (อาคาร 1) สพป.อุทัยธานี เขต 1

โครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา

โพสต์18 ก.พ. 2559 18:41โดยสุนทรี นวกุล   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 01:16 ]
   วันที่  1  กุมภาพันธ์  2559  สพป.อุทัยธานี เขต 1  นำโดยท่านศักดา  แสงทอง  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมคณะ  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในด้านที่อยู่อาศัย ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (จำนวน 26 ราย) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และจัดลำดับความสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 
ณ ร.ร.วัดโนนเหล็ก, ร.ร.วัดทุ่งปาจาน,ร.ร.วัดท่าโพ และโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ
  1. เด็กชายชาคิณ  เลื่อนลอย  ร.ร.วัดโนนเหล็ก         
  2. เด็กหญิงศิริประพา  พิมพ์จันทร์  ร.ร.วัดทุ่งปาจาน 
  3.  เด็กหญิงใบโพธิ์  ฝ่ายรสาร   ร.ร.วัดท่าโพ
  4. ทิฆัมพร  ขุนทอง  ร.ร.วัดหนองระแหงเหนือ

   วันที่  2  กุมภาพันธ์  2556  สพป.อุทัยธานี เขต 1  นำโดยท่านศักดา  แสงทอง  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมคณะ  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในด้านที่อยู่อาศัย ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (จำนวน 26 ราย) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และจัดลำดับความสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 
ณ ร.ร.บ้านหนองสมบูรณ์, ร.ร.อนุบาลสว่างอารมณ์

   5. เด็กหญิงชลิตา  ถึงสุข  ร.ร.บ้านหนองสมบูรณ์

  6. เด็กหญิงนุชรี  เชียงคำ  ร.ร.บ้านหนองสมบูรณ์โครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา

โพสต์1 ก.พ. 2559 23:08โดยสุนทรี นวกุล   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2559 01:01 ]


   สพป.อุทัยธานี เขต 1  นำโดยท่านศักดา  แสงทอง  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมคณะ  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในด้านที่อยู่อาศัย ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (จำนวน 26 ราย) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และจัดลำดับความสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา


   

1-7 of 7