ประชาสัมพันธ์


ประชุมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี

โพสต์27 ก.ย. 2564 03:27โดยนางสาวกัญญารัตน์ จอนพงษ์   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2564 03:28 ]

    

           

วันที่​ 27 กันยายน​ 2564​ นายศุภพงษา  จันทรังษ์  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  เวลา 13:30 น. 

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

โพสต์26 ก.ย. 2564 21:15โดยนางสาวกัญญารัตน์ จอนพงษ์

                     

วันที่ 25 กันยายน 2564  นาย
ศุภพงษา  จันทรังษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธาน        ในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ครั้งที่ 1/2564  ณ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เวลา 14.00 น.
                    

                                                            


ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โพสต์14 ก.ย. 2564 02:11โดยนางสาวกัญญารัตน์ จอนพงษ์

   วันที่ 14 กันยายน 2564  ผอ.
สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางอัชรา มณีรอด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีให้ความรู้เรื่องแนวทางในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์8 ก.ย. 2564 02:08โดยนางสาวกัญญารัตน์ จอนพงษ์วันที่  8  กันยายน  2564 นายศุภพงษา จันทรังษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอุทัย  คำสีหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแนวทางในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ณ โรงเรียนวัดดอนกลอย
                         
ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์8 ก.ย. 2564 01:54โดยนางสาวกัญญารัตน์ จอนพงษ์วันที่ 7 กันยายน 2564  นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 มอบหมายให้  นายอุทัย  คำสีหา รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 3


การให้บริการ

โพสต์3 พ.ย. 2559 00:24โดยสุนทรี นวกุล   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2559 03:39 ]

การให้บริการงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  
รับมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลฯ

โพสต์4 ส.ค. 2559 02:58โดยสุนทรี นวกุล

วันที่  3  สิงหาคม  2559  นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 รับมอบเงินและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2559 จากนายวัฒนา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์3 ส.ค. 2559 03:09โดยสุนทรี นวกุล

1 สิงหาคม 2559  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และการกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ.


การรับเงินทุนการศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

โพสต์21 ก.ค. 2559 02:54โดยสุนทรี นวกุล   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2559 19:51 ]

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในวันที่  14  กรกฎาคม  2559  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมราชาวดี

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์15 ก.ค. 2559 04:11โดยสุนทรี นวกุล

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2559  ณ ห้องประชุมราชาวดี  (อาคาร 1) สพป.อุทัยธานี เขต 1

1-10 of 12