โครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา

โพสต์18 ก.พ. 2559 18:41โดยสุนทรี นวกุล   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2559 01:16 ]   วันที่  1  กุมภาพันธ์  2559  สพป.อุทัยธานี เขต 1  นำโดยท่านศักดา  แสงทอง  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมคณะ  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในด้านที่อยู่อาศัย ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (จำนวน 26 ราย) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และจัดลำดับความสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 
ณ ร.ร.วัดโนนเหล็ก, ร.ร.วัดทุ่งปาจาน,ร.ร.วัดท่าโพ และโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ
  1. เด็กชายชาคิณ  เลื่อนลอย  ร.ร.วัดโนนเหล็ก         
  2. เด็กหญิงศิริประพา  พิมพ์จันทร์  ร.ร.วัดทุ่งปาจาน 
  3.  เด็กหญิงใบโพธิ์  ฝ่ายรสาร   ร.ร.วัดท่าโพ
  4. ทิฆัมพร  ขุนทอง  ร.ร.วัดหนองระแหงเหนือ

   วันที่  2  กุมภาพันธ์  2556  สพป.อุทัยธานี เขต 1  นำโดยท่านศักดา  แสงทอง  ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 พร้อมคณะ  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในด้านที่อยู่อาศัย ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (จำนวน 26 ราย) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์และจัดลำดับความสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 
ณ ร.ร.บ้านหนองสมบูรณ์, ร.ร.อนุบาลสว่างอารมณ์

   5. เด็กหญิงชลิตา  ถึงสุข  ร.ร.บ้านหนองสมบูรณ์

  6. เด็กหญิงนุชรี  เชียงคำ  ร.ร.บ้านหนองสมบูรณ์Comments