กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

โพสต์3 ส.ค. 2559 03:09โดยสุนทรี นวกุล
1 สิงหาคม 2559  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และการกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ.


Comments