ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

โพสต์26 ก.ย. 2564 21:15โดยนางสาวกัญญารัตน์ จอนพงษ์
                     

วันที่ 25 กันยายน 2564  นาย
ศุภพงษา  จันทรังษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธาน        ในการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ครั้งที่ 1/2564  ณ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เวลา 14.00 น.
                    

                                                            


Comments